Srpska Asocijacija Telohranitelja SAB

Srpska Asocijacija Telohranitelja je udruženje telohranitelja bazirano na iskustvu sertifikovanih Oficira bliske zaštite sa srpskim i internacionalnim licencama. 2011 godine ispunivši sve uslove, asocijacija je postala punopravni član International Close Protection Training Association - IACPO-ICPTA, svetskog udruženja telohranitelja sa preko četrdeset zemalja članica.

Postavši član IACPO-ICPTA , asocijacija je stekla pravo organizovanja i sprovođenja obuke za Oficire bliske zaštite. Obuka se sprovodi prema programu najvišeg svetskog standarda uspostavljenog na globalnom nivou. Svi polaznici koji prođu program obuke postaju članovi udruženja telohranitelja Srbije i dobijaju internacionalnu licencu...

Novosti:

   24.04.2014. SAB Basic obuka telohranitelja i pripreme za SAB Kamp

   26.04.2014. U sklopu obuke telohranitelja seminar samoodbrane otvoren za sve zainteresovane. Cena 20 EUR po osobi

   U našim prostorijama počela je sa radom SAB pravna služba koja se bavi pitanjima FTO obezbeđenja

   Pravna služba je otvorena svim radnim danima.Detaljnije informacije na mail ili direktno u prostorijama

KURSEVI


  • Specijalizovani kursevi po sektorima.
    Bilo da se radi o radnicima za pratnju novca, obezbedjenje trznih centara, koncerata I drugo. Imamo mogucnosti I kvalifikovane ljude koji vam mogu izaći u susret za sve vrste vasih potreba u segmentu bezbednosti.
  • Sve naše kurseve možemo da prilagodimo vašim uslovima i potrebama.
  • Modifikovani kursevi.

Saznaj više

Bliska zaŠTita

Obuka rukovanja vatrenim oružjem - razne vrste oružja I obuke.

2 dana osnovno-dopunske obuke.
8-dana kratkog, osnovnog treninga

27-dana treninga od 1. do 3. stepena ličnog obezbedjenja.

Svaki stepen u trajanju od 9 dana. .Program je organizovan od osnova upoznavanja sa poslom do naprednog rada u formacijama.

Saznaj više

DIPLOME I SERTIFIKATI

Svako od stručnih zvanja koje dobijate u Srpskoj asocijaciji telohranitelja priznato je na svetskom nivou.

Šta vam donosi posedovanje sertifikata

Sticanje zvanične diplome govore da imate realne, profitabilne veštine i znanja da dobijete odlično plaćen posao.

U odnosu na kolege koje nemaju ovakav dokaz svoje stručnosti, prednost pri zaposlenju ili vođenju sopstvenog posla je velika.